• ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာငး္လဲျခင္းမရိွဘဲ လက္ရိွေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္းသာ

  ခရီးသြားမိဘျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာခရီးသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ မတ္-ဧၿပီ/၂၀၁၈လမ်ားတြင္ Elite Express မွ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာငး္လဲျခင္းမရိွဘဲ လက္ရိွေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္းသာ ေရာငး္ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

  Read More ... Buy now

 • ခရီးစဥ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲျခင္း

  ရန္ကုန္-မံုရြာ-ရန္ကုန္ (Economy Class) ခရီးစဥ္အား ယခုေျပးဆြဲေနေသာ ခရီးစဥ္အခ်ိန္မ်ားအျပင္ 27/02/2018 ေန႕မွစတင္၍ နံနက္ခရီးစဥ္ပါ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါအပ္တယ္ခင္ဗ်ာ။ ယာဥ္ထြက္ခ်ိန္မွာ-ရန္ကုန္ မွ နံနက္ (၈း၀၀)နာရီ ၊ မံုရြာမွ နံနက္ (၉း၃၀)နာရီ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ရန္ကုန္-မႏၱေလး -ရန္ကုန္ နံနက္ (Business Class )ခရီးစဥ္ အား 1/3/2018 ေန႕မွစတင္၍ ရန္ကုန္-မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္ ခရီးစဥ္အျဖစ ္တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ယာဥ္ထြက္ခ်ိန္မွာ-ရန္ကုန္ မွ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ ၊ ျပင္ဦးလြင္မွ နံနက္ (၇း၀၀)နာရီ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

  Read More ... Buy now

 • ရန္ကုန္-မေကြး-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ စတင္ေျပးဆြဲျခင္း

  1/2/2018 ေန႕မွစတင္၍ ရန္ကုန္-မေကြး-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို SCANIA ေမာ္ဒယ္ျမင့္ Business Class (အထူးကား) မ်ားျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ယာဥ္ထြက္ခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ မွ ည (၈း၃၀) နာရီ၊ မေကြး မွ ည (၈း၀၀) နာရီ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

  Read More ... Buy now

 • မႏၱေလး ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ သို႕ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲျခင္း

  ရန္ကုန္-မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္ နံနက္ကား (Economy Class) ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္-မႏၱေလး-ရန္ကုန္ နံနက္ကား (Economy Class) ကားမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ‎30-11-2017 ေန႕ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္မွ ‎1-12-2017 ေန႔မ်ားမွ စတင္ၿပီးတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ယာဥ္ထြက္ခ်ိန္သည္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္ ကားမွာ ရန္ကုန္မွ နံနက္ (9:00 AM) ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္-မႏၱေလး-ရန္ကုန္ ကားမွာျပင္ဦးလြင္မွ နံနက္ (8:00 AM) ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးမွ (10:30 AM) ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး (10,800/-Ks), ႏွင့္ ရန္ကုန္-ျပင္ဦးလြင္ (11,800/-Ks)၊ မႏၱေလး-ရန္ကုန္ (10,800/-)Ks ႏွင့္...

  Read More ... Buy now

 • Travel package 7

  Save More with Bus Ticket Offers at Tran LinkPlanning for a holiday comes at lowest price with Bus Ticket 

  Read More ... Buy now

 • Travel package 3

  Save More with Bus Ticket Offers at Tran LinkPlanning for a holiday comes at lowest price with Bus Ticket 

  Read More ... Buy now

 • Travel package 8

  Save More with Bus Ticket Offers at Tran LinkPlanning for a holiday comes at lowest price with Bus Ticket 

  Read More ... Buy now

 • Travel package 4

  Save More with Bus Ticket Offers at Tran LinkPlanning for a holiday comes at lowest price with Bus Ticket

  Read More ... Buy now

 • Bagan

  (Burmese: ပုဂံ; MLCTS: pu.gam, IPA: [bəɡàɴ]; formerly Pagan) is an ancient city 

  Read More ... Buy now

 • Mandalay

  Mandalay (Burmese: မႏၲေလး) is the second-largest city and the last royal capital of Burma.

  Read More ... Buy now

 • Yangon

  Yangon (Burmese: ရန္ကုန္ , also known as Rangoon, literally: "End of Strife")

  Read More ... Buy now

 • Pyin Oo Lwin

  Pyin Oo Lwin or Pyin U Lwin (Burmese: ျပင္ဦးလြင္, pronounced: pjʔú lwɪ̀.)

  Read More ... Buy now

 • Promotion 1

  Member Card ကုိင္ေဆာင္ထားသူတုိင္း 2% Discount ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  Read More ... Buy now

 • Trip 2

  Save More with Bus Ticket Offers at Tran LinkPlanning for a holiday comes at lowest price with Bus Ticket Offers at Tranlink.

  Read More ... Buy now

 • Trip 3

  Save More with Bus Ticket Offers at Tran LinkPlanning for a holiday comes at lowest price with Bus Ticket Offers at Tranlink.

  Read More ... Buy now

 • Trip 4

  Save More with Bus Ticket Offers at Tran LinkPlanning for a holiday comes at lowest price with Bus Ticket Offers at Tranlink.

  Read More ... Buy now

Time From To Bus Line Bus No Class Avail Seat(s) Price
(MMK)
Remark
03:00 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 6C1744Economy Class56900
04:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Naypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ) 6C1744Economy Class196900
05:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Taunggyi (ေတာင္ႀကီး) 1E9067Economy Class1711600
05:00 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 2G3050Executive Class48700
05:00 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 6C3602Economy Class06900Full
05:00 PMTaunggyi (ေတာင္ႀကီး)Yangon (ရန္ကုန္) 2G3072Executive Class113900
05:30 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Mandalay (မႏၲေလး) 1E9064Economy Class184700
05:30 PMTaunggyi (ေတာင္ႀကီး)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8736Business Class021900Full
05:30 PMTaunggyi (ေတာင္ႀကီး)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8737Business Class121900
05:45 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8735Business Class912600
06:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Naypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ) 2G3049Executive Class08700Full
06:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Taunggyi (ေတာင္ႀကီး) 2G3069Executive Class213900
06:00 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 6C3603Economy Class216900
06:00 PMTaunggyi (ေတာင္ႀကီး)Yangon (ရန္ကုန္) 5C4927Economy Class711600
06:00 PMPyinoolwin (ျပင္ဦးလြင္)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8736Business Class820200
06:30 PMMonywa (မံုရြာ)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class011400Full
07:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Taunggyi (ေတာင္ႀကီး) 1F8738Business Class321900
07:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Taunggyi (ေတာင္ႀကီး) 1F8739Business Class021900Full
07:00 PMMonywa (မံုရြာ)Yangon (ရန္ကုန္) 2G3059Executive Class614600
07:00 PMThanPhyuZayat (သံျဖဴဇရပ္)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class256600
07:00 PMPyinoolwin (ျပင္ဦးလြင္)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class2011400
07:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Monywa (မံုရြာ) 6C3605Economy Class012400Full
07:30 PMMonywa (မံုရြာ)Yangon (ရန္ကုန္) 4D9175Business Class2118000
07:30 PMPakhuokku (ပခုကၠဴ)Yangon (ရန္ကုန္) 2G3049Executive Class514900
08:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Naypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ) 2G3056Executive Class98700
08:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Monywa (မံုရြာ) 2G3067Executive Class2214600
08:00 PMMonywa (မံုရြာ)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9067Economy Class1011400
08:00 PMMagwe (မေကြး)Yangon (ရန္ကုန္) 3L5836Business Class317100
08:00 PMBagan (ပုဂံ)Yangon (ရန္ကုန္) 2G3076Executive Class013900Full
08:00 PMMudon (မုဒံု)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class256100
08:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Pyinoolwin (ျပင္ဦးလြင္) 1F8734Business Class120200
08:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Mandalay (မႏၲေလး) 1F8734Business Class119900
08:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Pyinoolwin (ျပင္ဦးလြင္) 1E9067Economy Class111400
08:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Mandalay (မႏၲေလး) 1E9067Economy Class110400
08:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Monywa (မံုရြာ) 4D9174Business Class2418000
08:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Magwe (မေကြး) 3L5822Business Class017100Full
08:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Pakhuokku (ပခုကၠဴ) 1F8740Business Class1221400
08:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Bagan (ပုဂံ) 1F8740Business Class1220400
08:30 PMPakhuokku (ပခုကၠဴ)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8731Business Class1121400
08:30 PMYangon (ရန္ကုန္)ThanPhyuZayat (သံျဖဴဇရပ္) 5C4927Economy Class06600Full
08:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Mudon (မုဒံု) 5C4927Economy Class06100Full
08:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Mawlamying (ေမာ္လၿမိဳင္) 5C4927Economy Class05600Full
08:30 PMMandalay (မႏၲေလး)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8736Business Class819900
08:30 PMBagan (ပုဂံ)Yangon (ရန္ကုန္) 2G3049Executive Class513900
09:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Mandalay (မႏၲေလး) 1F8735Business Class019900Full
09:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Monywa (မံုရြာ) 1E9063Economy Class1312400
09:00 PMMandalay (မႏၲေလး)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8735Business Class019900Full
09:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Bagan (ပုဂံ) 2G3045Executive Class013900Full
09:00 PMMawlamying (ေမာ္လၿမိဳင္)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class255600
09:00 PMMawlamying (ေမာ္လၿမိဳင္)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8735Business Class169600
09:00 PMTatKone (တပ္ကုုန္း)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class127900
09:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Mandalay (မႏၲေလး) 2G3057Executive Class1212900
09:30 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 6C3605Economy Class146900
09:30 PMMandalay (မႏၲေလး)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8734Business Class819900
09:30 PMBagan (ပုဂံ)Yangon (ရန္ကုန္) 1F8731Business Class1120400
09:30 PMYangon (ရန္ကုန္)TatKone (တပ္ကုုန္း) 1E9064Economy Class327900
09:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Naypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ) 1E9064Economy Class326900
09:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Pakhuokku (ပခုကၠဴ) 2G3049Executive Class1314900
09:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Bagan (ပုဂံ) 2G3049Executive Class1313900
09:30 PMMandalay (မႏၲေလး)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class2010400
10:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Naypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ) 6C3602Economy Class256900
10:00 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9063Economy Class66900
10:00 PMNaypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ)Yangon (ရန္ကုန္) 1E9064Economy Class126900
10:00 PMYangon (ရန္ကုန္)Naypyitaw(BawGa) (ေနျပည္ေတာ္-ေဘာဂ) 5C8927Economy Class246900
10:30 PMYangon (ရန္ကုန္)Mandalay (မႏၲေလး) 1F8737Business Class019900Full
10:30 PMMandalay (မႏၲေလး)Yangon (ရန္ကုန္) 2G3054Executive Class2712900